Inleiding

Excel is een veel gebruikte software in de wereld van de economische beroepen.

Toch heeft Excel een aantal heel krachtige en efficiënte functionaliteiten ter beschikking die (nog) niet bij het breed publiek gekend zijn.

De bedoeling van dit boek is om Excel vanuit een praktisch oogpunt te benaderen en niet om alle menu’s en functies te overlopen vanuit academisch standpunt. De nadruk wordt gelegd op het toepassen van Excel naar de behoeften van de economische beroepen.

Met andere woorden, waarvoor kunnen we Excel nu gebruiken in de uitoefening van het economisch beroep en hoe doen we dit zo snel en efficiënt mogelijk?

Dit boek is het antwoord op al deze vragen.

Het boek wordt tevens vergezeld van diverse voorbeeldbestanden en modellen waarvan de toegepaste Excel functies en werkwijzen steeds in het boek worden uitgelegd. Op deze manier kan u de voorbeeldbestanden en modellen zelf aanpassen naar uw noden.

Hierbij een overzicht:

Overzicht Excel tools

Model

Voorbeeld-bestand

Elektronisch Permanent dossier  
Tijdsregistratie en analyse hieromtrent  
Opvolging status van taken en/of dossiers  
Factureren met Excel  
Leningstabel  
Specifieke controleberekeningen economische beroepen (ondernemingsnummer, bankrekeningnummer en berekening OGM nummer)  
Onderlinge facturaties nakijken  
Controleren verschillende versies van Proef- en saldilijsten  
Dubbele aankoopfacturen opsporen  
Doelzoeken in de belastingberekening  
Voorbeeld Tips voor (draai)grafieken  
Voorbeeld voorwaardelijke opmaak - gegevensreeks stijlen  
Voorbeeld voorwaardelijke opmaak - opvolging dossiers  
Voorbeeld voorwaardelijke opmaak - tijdsregistratie  

De toegelichte voorbeelden en modellen kunt u dus onmiddellijk in de praktijk gebruiken.

Dit boek, gegroeid vanuit de eigen praktijkervaring van Noël De Rudder, wordt tevens gebruikt als basis voor het verstrekken van praktijkgerichte opleidingen en workshops.